Dostępność architektoniczna

KONTAKT

ul. Konrada Wallenroda 4a

20-607 Lublin
tel. 81 743 48 29
e-mail: info@dklsm.pl

DOJAZD

Przystanek: Jana Sawy 01
Kursujące autobusy: 014, 037, 039, 042, 078, 154, 155, 157, 158, 161, 162

Po wyjściu z autobusu trzeba przejść na drugą stronę ulicy Tomasza Zana i kierować się w lewo. Po dojściu do przystanku Jana Sawy 02, stojąc tyłem do ulicy należy iść prosto ok. 50 metrów. Dom Kultury LSM znajduje się po lewej stronie.

Przystanek: Jana Sawy 02
Kursujące autobusy: 014, 037, 039, 042, 078, 154, 155, 157, 158, 161, 162.

Po wyjściu z autobusu, stojąc tyłem do ulicy należy iść prosto ok. 50 metrów. Dom Kultury LSM znajduje się po lewej stronie.

BUDYNEK

Do wnętrza budynku wchodzi się otwieranymi na zewnątrz przeszklonymi drzwiami o szerokości 97 cm, z możliwością otwarcia półskrzydła – do szerokości 166 cm.
Za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne o tej samej szerokości.
Naprzeciwko drzwi znajduje się szatnia z ladą o wysokości 85 cm.
Po prawej stronie znajdują się trzy schody, każdy o wysokości 15 cm, prowadzące do toalet i Sali Klubowej.
Tam znajdują się dwie toalety: damska i męska, do których prowadzą drzwi o szerokości 84 cm każde.
Na wprost jest Sala Klubowa, do której prowadzą drzwi o szerokości 103 cm.
Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się trzy schody o wysokości 15 cm każdy.
Na wprost schodów znajduje się sekretariat, do którego prowadzą drzwi o szerokości 102 cm.
Kolejnym pomieszczeniem jest Galeria, do której drzwi mają 102 cm.
Z holu do Sali Widowiskowej prowadzi pięć schodków, każdy o wysokości 15 cm.
Do Sali Widowiskowej prowadzą drzwi o szerokości 104 cm, z możliwością otwarcia półskrzydła do szerokości 140 cm.
Do pozostałych pomieszczeń prowadzi 21 schodów (15 cm wysokości każdy), które znajdują się na lewo od Sekretariatu.
Pierwszą salą jest Sala Baletowa. Prowadzą do niej drzwi o szerokości 120 cm.
Naprzeciwko wejścia do Sali znajdują się dwa oddzielne pomieszczenia – Garderoby, prowadzą do nich drzwi o szerokości 84 cm.
W każdej Garderobie jest toaleta, z drzwiami o szerokości 71 cm.
Wejście na Salę Baletową ma szerokość 70 cm.
Na korytarzu głównym po prawej stronie znajduje się toaleta, z drzwiami szerokimi na 74 cm.
Kolejne pomieszczenia to: Sala Plastyczna, z drzwiami o szerokości 80 cm,
Sala Muzyczna, do której prowadzą drzwi o szerokości 80 cm
oraz Galeria Sztuki Dziecięcej, z drzwiami o szerokości 84 cm, z możliwością otwarcia półskrzydła do szerokości 123 cm.

Dom Kultury LSM w swoim wyposażeniu ma szyny najazdowe oraz zaprasza osoby poruszające się z psami przewodnikami.

EWAKUACJA
W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Domu Kultury, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji.