Dom Kultury
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Konrada Wallenroda 4a
20-607 Lublin


Płatności przelewem za zajęcia stałe w Domu Kultury LSM.

Numer konta: 22 1020 3176 0000 5302 0289 7445 (PKO BP)

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko Uczestnika zajęć, rodzaj zajęć, miesiąc za który dokonywana jest płatność

Przypominamy, że opłaty za zajęcia należy wnosić z góry na dany miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca.


***

Dyrektor Domu Kultury LSM –  Pełnomocnik ds. kultury i  działalności społeczno-wychowawczej
Marta Horabik-Piasecka

DK LSM ZAPRASZA