Klub Aktywnego Seniora LSM istnieje od 2006 roku i ma na celu aktywizację mieszkańców dzielnicy LSM (głównie seniorów)  i dzielnic ościennych.
Zajęcia organizujemy samodzielnie i przy współpracy z Domem Kultury MOPR, oraz Filią 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ich tematyka spełnia oczekiwania seniorów.

Na spotkaniach mówimy więc o sprawach zdrowotnych, poruszamy tematy związane z kulturą, sztuką, podtrzymujemy tradycje organizując spotkania okolicznościowe.

Organizujemy wspólne wyjścia do kina i teatru, zwiedzamy Lublin

Propagujemy ruch: dwa razy w tygodniu ćwiczymy TAI CHI, a  raz w tygodniu spotykamy się na basenie Uniwersytetu Przyrodniczego.

Jesteśmy otwarci na nowe formy spędzania wolnego czasu i realizację swoich pasji. Stąd organizowane przez nas warsztaty np. plastyczne, obsługi komputera i inne.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Koordynator:
 Anna Ginko-Furmanik  –  tel. 81 459 23 34

507 960 783

annaginko@tlen.pl