Klub spotyka się w każdy czwartek o godz. 10:00 w Domu Kultury LSM. Zajęcia organizowane są samodzielnie i przy współpracy z Domem Kultury, MOPR oraz Filią 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Na spotkaniach uczestnicy rozmawiają o sprawach zdrowotnych, tematach związanych z kulturą i sztuką. Klub podtrzymuje wszelkie tradycje i organizuje spotkania okolicznościowe, m.in. wspólną Wigilię, spotkanie wielkanocne. Nie brakuje spotkań przy kawie i herbacie oraz wspólnych wyjść do kina i teatru, czy grupowego zwiedzania Lublina. Klub propaguje ruch: dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia TAI CHI, a raz w tygodniu Seniorzy spotykają się na basenie Uniwersytetu Przyrodniczego. Uczestnicy są otwarci na nowe formy spędzania wolnego czasu i realizację swoich pasji. Stąd organizowane są warsztaty np. plastyczne, obsługi komputera i inne. Serdecznie zapraszamy na spotkania.

Koordynator:
 Anna Ginko-Furmanik  –  tel. 81 459 23 34

507 960 783

annaginko@tlen.pl