ZAPRASZAMY

Zapisy na zajęcia odbywają się:

  • osobiście w Sekretariacie DK LSM,
  • mailowo: zajecia@dklsm.pl,
  • telefonicznie: 81 743 48 29 lub 516 484 957

Więcej informacji organizacyjnych można znaleźć w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dom Kultury LSM w sezonie 2023/2024.

Przed rozpoczęciem zajęć prosimy o uzupełnienie Karty uczestnictwa.

***

Płatność kartą i przelewem za zajęcia stałe w Domu Kultury LSM

Numer konta: 22 1020 3176 0000 5302 0289 7445 (PKO BP)

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko Uczestnika zajęć, rodzaj zajęć, miesiąc za który dokonywana jest płatność

Przypominamy, że opłaty za zajęcia należy wnosić z góry na dany miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca.

***