Wystawa czynna do 3 października 2022 r. – ZAPRASZAMY

Wystawa „Barwy świata przyrody” przedstawia świat przyrody widziany oczami członków Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Składają się na nią różnorodne tematycznie i stylistycznie prace, na których możemy zobaczyć zarówno szerokie krajobrazy, jak i rośliny oraz zwierzęta w ich naturalnym środowisku, czy też podziwiać makrofotograficzne zbliżenia i abstrakcyjne impresje inspirowane przyrodą. Możemy towarzyszyć Autorom w najróżniejszych miejscach bliskich i dalekich o różnych porach dnia. Podziwiać kolorowe światło wschodu nad wodą, podglądać ptaki, zajrzeć do mrocznego, bagiennego lasu lub do wnętrza kwiatów. Odkrywać niezwykłe formy i obrazy stworzone przez naturę i światło.

fot. Marek Lach
fot. Jerzy Liniewicz

Autorzy prac zapraszają, aby wspólnie z nimi zanurzyć się w głąb świata Natury, świata barw, światła i kształtów.

fot. Bożena Komorowska

Związek Polskich Fotografów Przyrody jest ogólnopolskim stowarzyszeniem twórczym, którego głównym celem jest rozwój i propagowanie fotografii przyrodniczej w ścisłym związku z działaniami na rzecz ochrony przyrody i środowisk naturalnych. Związek jest największą i najstarszą organizacją skupiającą pasjonatów fotografii przyrodniczej w Polsce. Działa od 1995 roku, a obecnie zrzesza około 500 fotografów, skupionych w 13 okręgach. Podstawowymi formami działalności ZPFP są wystawy, spotkania, festiwale, konkursy fotograficzne, stała obecność w internecie, projekty edukacyjne, projekty wydawnicze. Ważnym wydarzeniem w życiu Związku jest corocznie organizowany Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury”. Wielu członków ZPFP publikuje swoje prace w uznanych periodykach, książkach i albumach oraz zdobywa laury w krajowych i zagranicznych konkursach fotograficznych.

Okręg Lubelski ZPFP z siedzibą w Lublinie został powołany w 1996 roku i liczy obecnie 30 członków i 4 kandydatów. Stowarzyszenie twórcze, jakim jest Związek, umożliwia nam współpracę i wspólne działania bez względu na to, jaki rodzaj fotografii przyrodniczej jest najbliższy każdemu z nas. Wszystkich nas łączy wspólna pasja: szacunek do przyrody, fascynacja jej pięknem i chęć zatrzymania tego piękna w kadrze. Regularne spotkania, dyskusje, wystawy, plenery pomagają nam w rozwijaniu naszych fotograficznych pasji, chociaż każdy z członków Okręgu szuka własnej artystycznej drogi. Aktualne informacje o działalności naszego Okręgu można znaleźć na facebooku – OL ZPFP.

fot. Beata Nowakowska
fot. Tomasz Kiecana
fot. Waldemar Komorowski