Otwarcie wystawy odbyło się

w piątek 9 września 2022 r. w Domu Kultury LSM o godz. 17:00

Dobiegła końca realizacja projektu „Glina czyni cuda” dla mieszkańców dzielnicy Rury, zrealizowana przy wsparciu miasta Lublin w Domu Kultury LSM. Pamiątką po wspólnych przeżyciach artystycznych są wykonane podczas warsztatów prace ceramiczne, nowe znajomości i przyjaźnie, ciekawe wrażenia, nabyte umiejętności oraz odkryte talenty. W przypomnieniu fantastycznych chwil pomaga nam krótki film umieszczony na profilu fb Fundacja Pracownia Artystyczna.

Podsumowaniem projektu będzie wystawa prac fantastycznych uczestników; osób g/Głuchych, niewidomych i niedowidzących, rodzica z dzieckiem, osób dorosłych i seniorów, dzieci i młodzieży. Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek 9 września 2022 r. w Domu Kultury LSM o godz. 17:00, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.

https://artceramika.eu/