Leszek Niewiadomski studia magisterskie ukończył IWA UMCS. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni malarstwa prof. Ryszarda Lisa – 1985 r. Studia podyplomowe z grafiki artystycznej w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej ukończył w IWA UMCS w 1989 r.

– współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków – wiceprezes w latach 2007-2017,

– Kazimierska Konfraternia Sztuki – Kolonia Artystyczna w Kazimierzu – członek zarządu w latach 2017-2021,

– Związek Polskich Artystów Plastyków – członek,

– Stowarzyszenie Pastelistów Polskich – członek,

– współzałożyciel Grupy Artystycznej Kontrast – 2009 r.

Zajmuje się malarstwem akrylowym, pastelem olejnym i akwarelą.

Swoją twórczość malarską prezentował na 70 wystawach autorskich i ponad 170 wystawach zbiorowych w Polsce i zagranicą: Dania, Francja, Holandia, Kanada, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Włochy.

Jego prace malarskie znajdują się w zbiorach muzealnych, placówek dyplomatycznych, galerii, oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą: Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Słowacja, USA, Włochy.

W 2017 r. TVP Lublin zrealizowała film o twórczości Leszka Niewiadomskiego pt.: „Radość Tworzenia” z cyklu reportaży Zwykłe Niezwykłe ukazujących historie artystów w odniesieniu do kultury i sztuki.

Twórca ilustracji dla wydawnictw literackich i naukowych w Polsce, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych.

Jest laureatem kilkunastu nagród i wyróżnień w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich z zakresu malarstwa. W uznaniu za dorobek twórczy i zasługi na rzecz edukacji, kultury i sztuki został odznaczony: – Medalem Komisji Edukacji Narodowej, – Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego, – Medalem Prezydenta Miasta Lublin, – Medalem 700-lecia Miasta Lublin, – Medalem Dantibus Spem.

Został również uhonorowany:

– Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego – 2010, 2015, 2021, – Nagrodą Prezydenta Miasta Lublin – 2003, 2015, 2020, – Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej – 2019, – stypendium Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektu „Mistyczny Lublin – architektura naszych przodków” – 2019.

Wernisaż wystawy malarstwa

LESZEK W. NIEWIADOMSKI

„Spójność widzenia”

10 listopada godz. 17:00

Wstęp wolny