Ze Wstępu (Poetyckie ziarno i patriotyczna misja Zygmunta Marka Miszczaka) autorstwa Urszuli Gierszon (ZLP) do tomiku wierszy Zygmunta Marka Miszczaka pt. ZIARNO. Rzecz o Niezłomnych:

„[…] Tak, jak ziarno kiełkując przebija twardą ziemię, wschodzi ku słońcu i rodzi nowe życie, tak i prawda o Żołnierzach Niezłomnych kiełkuje powoli, wschodzi, aby zakwitnąć, zrodzić owoce i żyć wiecznie w pamięci ludzkiej. Jednak, aby ziarno dawało pożyteczne, obfite plony, trzeba je pielęgnować, podobnie jak pamięć ludzką. Z tego powodu bardzo ważna jest twórczość Z. M. Miszczaka, poprzez którą poeta daje wyraz swojej miłości do Ojczyzny już od wielu lat.

[…] Trzeba podkreślić, że także dorośli sięgają po utwory Miszczaka
z wielką przyjemnością. Tę przyjemność potęguje nie tylko tematyka, ale także sprawność posługiwania się słowem, umiejętność budowania nastroju, czytelny przekaz treści, a nie są to częste walory współczesnej poezji. Ów kunszt Z. M. Miszczaka pozwala na wydobycie ekspresji i rytmu, wpływających na lepsze przyswojenie treści przez odbiorcę, ale
i uzewnętrznienie uczuć poety. Zwraca uwagę również płynność rymów wzbudzająca melodyjność w napisanych przezeń utworach.

Przygotowany do druku zbiór obejmuje 30 wierszy urzekających formą, rymem
i nastrojem, które poeta doprowadził niemal do doskonałości. W utworach nie ma zbędnego słowa lub takiego, które można z łatwością zamienić na inne. Każde użyte jest
z matematyczną precyzją. Na pewno autor poświęcił wiele pracy, aby odnaleźć to jedyne najlepiej współgrające z pozostałymi, najpełniej ilustrujące treść, a jednak czytając czuje się niezwykłą lekkość pióra poety, jakby pisanie przychodziło mu bardzo łatwo. Taka wirtuozeria słowa jest wielką sztuką.

[…] Już poprzednie książki Zygmunta Marka Miszczaka o tematyce patriotycznej dla dzieci i młodzieży mogły być lekturami szkolnymi ze względu na poruszane tematy historyczne, przekazywane wartości humanistyczne, walory edukacyjne i pedagogiczne. „Ziarno. Rzecz o Niezłomnych” – książka, którą miałam honor czytać jeszcze przed wydaniem, powinna wejść do kanonu lektur szkolnych. Podtrzymując lub budząc ducha patriotyzmu pozwoli na wychowanie w mądrości i odpowiedzialności całych pokoleń Polaków.

[…] Sprawność literacka i elegancja słowa poetyckiego Z. M. Miszczaka jest wyjątkowa. Jego postawa moralna i zaangażowanie od kilkunastoletniego młodzieńca w etos Solidarności dowodzi, że od najmłodszych lat Polska była mu droga. Jego poezja sprzyja integracjom rodzinnym, uwypukla wartość wiedzy historycznej, uwrażliwia na słowo, pomaga budować poczucie tożsamości narodowej.

Patriotyczną misję kultywowania i odkrywania prawdy historycznej Zygmunt Marek Miszczak pełni z pietyzmem od wielu lat. Mam nadzieję, że podobnie, jak ziarno pamięci
i świadomości historycznej o Żołnierzach Niezłomnych dojrzewa i kiedyś zakwitnie z całą mocą, tak i Jego poezja będzie nadal rozkwitała wieloma barwami, cieszyła czytelników, uwrażliwiała i dotykała serc”.

Urszula Gierszon

Z biogramu Zygmunta Marka Miszczaka w Wikipedii:

„„Poeta słodkiej melancholii”, jak Zygmunta Marka Miszczaka określa Waldemar Michalski, publikował swoje wiersze m.in. w:

  • tomikach autorskich:
  • „Rozproszenie” (Polihymnia 2011);
  • „Kup mi, mamo, gwiazdkę z nieba” (Warszawska Firma Wydawnicza 2013);
  • „Śladem ojców” (Norbertinum 2016);
  • „Czego słowik nie zaśpiewa” (Norbertinum 2017);
  • „Znowu wakacje. Wiersze o czterech porach roku” (Studio R-ka, Lublin 2018;
  • „Mały Patriota. Wiersze rocznicowe” (Norbertinum 2021;
  • „Reduta” (Norbertinum 2022).
  • antologiach […]

Ponadto wiersze Zygmunta Miszczaka ukazały się w prasie: „Naszym Dzienniku”, „Dzienniku Wschodnim” (2010), czasopiśmie Artystycznym „Nestor” (2012, 2013, 2016, 2018), dwumiesięczniku „Viridis” (2016), kwartalniku Parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie „Ku Świętej Rodzinie” (2017) oraz były publikowane w Internecie m.in. na stronach: wierszykidladzieci.pl, niepelnosprawni.lublin.pl. Wiersze były prezentowane również w audycjach Radia „eR” oraz audycjach Radia Lublin;

Opublikowane na stronie wierszykidladzieci.pl w Internecie wiersze dla dzieci recytowane były w trakcie dziesiątek polskich konkursów recytatorskich (np. w trakcie IV, V i VI Międzyprzedszkolnego Przeglądu Poezji Dziecięcej „Kto czyta ma piękne sny…”), w konkursach i na wieczorkach poświęconych w całości jego poezji (m.in.: w Radoszkach w 2014), w Stąporkowie w 2015, w Kurzętniku, Stolcu, Wólce Petryłowskiej), a także w trakcie konkursów zagranicznych dla dzieci polonijnych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, na Litwie, Białorusi i Ukrainie) i innych imprez (USA). Niektóre spośród wierszy autora wykorzystane zostały jako teksty piosenek („Siła wyższa”, „Wiersz o poetach”, „Laurka dla Ciebie” i „Radość Frania”).

Wybrane spośród utworów Zygmunta Marka Miszczaka zalecone zostały do użytku szkolnego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji („O niebezpieczeństwie kłótni” i „O najlepszej radzie dla prosiaczka”), zaproponowane jako lektura we Wskazówkach do Lekcji 1 w ramach pakietu edukacyjnego „Emi i Maks w polskiej szkole” („W moim alfabecie”, 2019, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polską Macierzą Szkolną w Irlandii); umieszczone w zasobach Platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki („Czy Ty Kochasz…?”); fragmenty wierszy „Znowu wakacje” i „Z listów do Świętego Mikołaja” użyte zostały jako podstawa do rozbioru gramatycznego zdania w podręczniku Heleny Wojcewej i Tatiany Buczackiej Język polski klasa 5 dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem nauczania „Mowa polska”, 2019, natomiast „Mój przyjaciel ślimak” zamieszczony został w podręczniku І. М. МИРОШНІЧЕНКО, „ПРАКТИЧНА ФОНЕТИКА ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРАВОПИСУ” (Kijów, 2020) […]”.

Blog autorski Zygmunta Marka Miszczaka znaleźć można pod adresem internetowym:

https://wierszezygmuntamarkamiszczaka.blogspot.com/