Eliminacje powiatowe 8 kwietnia 2024 r.
w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (DK LSM)

POWIAT LUBELSKI GRODZKI ORAZ ŚWIDNICKI

Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych jest wydarzeniem przeznaczonym dla dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, pracujących w szkołach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, a także przestrzeni pozainstytucjonalnej na terenie województwa lubelskiego.

W przeglądzie obowiązuje podział na dwie kategorie:
 teatry dziecięce – grupy złożone z uczniów szkół podstawowych.
 teatry młodzieżowe – grupy złożone z uczniów szkół ponadpodstawowych.

Grupy złożone zarówno z uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych będą zakwalifikowane do kategorii, do której należeć będzie większość członków zespołu.

Czas prezentacji spektaklu nie może przekraczać 30 minut

ZGŁOSZENIA
Zespół artystyczny zgłasza chęć udziału w konkursie przez przesłanie do Domu Kultury LSM odpowiednich eliminacji karty zgłoszeniowej wypełnionej komputerowo wraz z oświadczeniami podpisanymi przez każdego członka zespołu lub opiekuna prawnego uczestnika (zał. nr 1 do Regulaminu).

Dokumenty elektroniczne zapisane w formacie PDF, podpisane nazwą grupy wraz z nazwą powiatu (np. nazwa teatru_Świdnicki) oraz skany oświadczeń należy kierować na adres mailowy info@dklsm.pl w terminie do 3 kwietnia 2024 r. (środa)

Regulamin konkursu – link

Karta Zgłoszenia – link

Przesłane zgłoszenia będą potwierdzane mailowo przez DK LSM. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny.

KONKURS

Eliminacje powiatowe odbędą się 8 kwietnia 2024r. od godz. 10.

Informacji na temat Eliminacji powiatowych udziela Monika Kozioł – koordynator z ramienia DK LSM, monika.koziol@dklsm.pl , tel. 81 743 48 29

___________________________________________________________________________

Zespoły nominowane w turniejach powiatowych uczestniczą w finałowym przeglądzie – Festiwalu Najciekawszych , który odbędzie odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku (Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik)

🎭️ Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie oraz na stronach Organizatorów.
www.csklublin.pl
www.mok.swidnik.pl

Informacji na temat przebiegu wydarzenia udziela:
Julia Majer – Instruktor, koordynator Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. mail: julia.majer@csklublin.pl, telefon: (81) 441 56 51