Zapraszamy na fotorelację z wymiany uczniów w ramach projektu

My school is cool” – programu Erasmus +

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Szkoła już trzeci rok realizuje projekt, którego głównym celem jest zwiększenie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych, języka angielskiego i języka narodowego szkół partnerskich z Polski, Łotwy, Turcji, Rumunii oraz Bułgarii. Poprzez innowacyjne metody i formy pracy uczniowie mają okazję przekonać się, że nauka może być fascynująca. Zaplanowane przedsięwzięcia, oparte głównie na pracy w grupach, promują współpracę i wzajemną pomoc uczniowską.

W ramach projektu uczniowie mają również okazję poznać szkoły swoich rówieśników z innych krajów. Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu. W maju ubiegłego roku gościliśmy uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich.

W bieżącym roku szkolnym odwiedziliśmy szkoły z Łotwy oraz Turcji.

Przed nami w marcu wyjazd do Rumunii, a w kwietniu do Bułgarii.

https://www.sp38.lublin.eu/index.php/my-school-is-cool?layout=*