***

Małgorzata Wzorek

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K Norwida w Lublinie.

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała dyplom z malarstwa. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie sztuki na UMCS. Zajmuje się twórczością w zakresie malarstwa i rysunku oraz działalnością pedagogiczną.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki

w Kazimierzu Dolnym, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Grupy Kontrast. Uprawia czynnie malarstwo sztalugowe. Maluje w technice akrylu, pastelu suchego oraz eksperymentuje własnymi technikami. W swoich pracach przedstawia głównie przestrzeń. Zorganizowała ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ponad 80 wystawach zbiorowych, prestiżowych konkursach malarstwa o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

Od wielu lat jest jurorem w komisjach konkursów plastycznych, jak również organizatorem i pomysłodawcą przedsięwzięć artystycznych, koordynatorem wielu projektów unijnych związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Jest ekspertem MEiN do spraw awansu zawodowego dla nauczycieli.

Brała udział w licznych plenerach malarskich, aukcjach charytatywnych.

Była uczestnikiem w międzynarodowym projekcie malarskim Polska – Ukraina „Epoka Mistrzów” 2017-2018 oraz dotyczącym 450-lecia Unii Lubelskiej w ramach Międzynarodowych Spotkań ze Sztuką w 2019 r. W 2018 i 2019 roku uczestniczyła jako delegat w 62 Nadzwyczajnym Zjeździe ZPAP w Krakowie i w Warszawie. Włączyła się również w międzynarodowy projekt artystyczny „Sztuka w czasie niezwykłym” wspólnie ze stowarzyszeniem Nasz Chełm, gdzie była przewodniczącą jury w konkursach w latach 2020-2022. Pracowała w jury konkursów artystycznych dla seniorów wspólnie ze stowarzyszeniem „Nasz Chełm” w latach 2020-2022. Stale współpracuje z Teatroterapią Lubelską przy organizowaniu wystaw osób niepełnosprawnych w galerii Art Brut przy Centrum Kultury w Lublinie.

Otrzymała nagrody:

– wyróżnienie na XXX i XXXI Ogólnopolskim Biennale twórczości pedagogów plastyki – Rzeszów, wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Biennale Twórczości Artystycznej – Lublin, nagrodę specjalną na Ogólnopolskim Biennale twórczości pedagogów plastyki – Lublin 2020, wojewody małopolskiego na IV Międzynarodowym Biennale Twórczości Artystycznej – Tarnów, nagrodę Prezydenta miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, nagrodę artystyczną Prezydenta miasta Lublin, nagrodę artystyczną Marszałka Województwa Lubelskiego, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę Prezydenta RP.

Prace artystki znajdują się w prywatnych zbiorach na terenie Polski, Anglii, Niemczech, Portugalii, Australii, Stanach Zjednoczonych, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

***

Recenzja pracy twórczej

MAŁGORZATY WZOREK

Artystka ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom uzyskała w pracowni malarstwa. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie sztuki. Należy do kilku związków i stowarzyszeń artystycznych min.: do Związku Polskich Artystów Plastyków Kazimierskiej Konfraterni Sztuki, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz do Grupy Kontrast. Zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem oraz działalnością pedagogiczną. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie przedmiotów artystycznych. Zorganizowała wiele wystaw indywidualnych, brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, w tym w bardzo prestiżowych takich jak: Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie, Pejzaż Współczesny w Częstochowie, Triennale Malarstwa Barwy Morza w Gdyni, Międzynarodowe Biennale Pasteli w Nowym Sączu, Międzynarodowy Przegląd Sztuki Alternatywy 33 w Ostrowie Wielkopolskim. Ostatnio jej prace prezentowane były na wystawie Epoka Mistrzów w Łucku na Ukrainie, Salonie Wschodnim w Lublinie, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii w Gdańsku, BWA w Rzeszowie, Ambasadzie RP w Wilnie.

Za twórczość otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

Artystka prezentuje prace w formacie poziomego, wydłużonego prostokąta podkreślającego horyzontalne, uproszczone, bardzo syntetyczne, otwarte pejzaże. Kompozycja kontrastowana jest przeważnie pionowymi elementami pejzażu. Całość malowana jest płasko, wręcz abstrakcyjnie wyraźnym, zdecydowanym gestem. Tonacja obrazów jest pastelowa. Błękity kontrastowane są brązami, pomarańczami, żółcieniami o bardzo szerokiej rozpiętości tonacji, temperatury, nasycenia. W części obrazów artystka stosuje mocne czerwienie, ugry, czerń. Płasko nakładana plama, często przecierana, nakładana warstwowo jest wzmacniana horyzontalnymi liniami lub pionowymi kreskami. W doborze koloru, sposobie malowania, wypełniania płaszczyzny obrazu widać olbrzymią wrażliwość artystki, biegłość i swobodę w posługiwaniu się różnymi środkami ekspresji.

Mimo bardzo dużej jej spójności, artystka przedstawia pewien szerszy przekrój swojego malarstwa: pejzaże ciszy, rozległą przestrzeń, pejzaże morskie, czy abstrakcyjne odniesienia do geologicznych przekrojów ziemi. Pejzaż w jej wykonaniu nie jest prostym odtwarzaniem natury, nie jest też syntetycznym zapisem, kolażem refleksji, wrażeń, wzruszeń, klimatem danego miejsca. Dla mnie jest on pejzażem wewnętrznym zapisem duszy. W naturze, w pejzażu artystka szuka takiej harmonii kształtów, układu barw, jaki jest zgodny z nią samą. Nie maluje dowolnego pejzażu. Szuka takiego, który jest w zgodzie z nią samą. Który jest tylko pretekstem. Stanowi tylko podstawę jej obrazu.

Czy jest zapisem jej temperamentu, osobowości? Raczej poszukiwaniem ciszy, spokoju, harmonii, odskocznią od bardzo aktywnego życia. Ten otwarty, bardzo syntetyczny pejzaż jest jej wyciszeniem. Obrazy przedstawione na wystawie są podsumowaniem pewnego okresu twórczości. Wśród nich znajdziemy zarówno bardzo spokojne, wyciszone, oszczędne w kolorze ale również bardziej dynamiczne, ostrzejsze. Obrazy różnią się tak jak nasz stan duszy, emocji, wzruszeń w różnym okresie naszego życia.

Artysta malarz, rzeźbiarz Zbigniew Strzyżyński

Wernisaż

6 października 2023 r. o godz. 18:00

ZAPRASZAMY