Dlaczego „Nastroje”?

Wystarczy zapoznać się z synonimami słowa „nastrój”, połączonymi w wielu grupach znaczeniowych, są to w dużym skrócie m.in. : klimat, duch, poezja, poetyckość, dusza, atmosfera, fantastyczność, liryczność, magia, magiczność, nastrojowość, romantyczność, niezwykłość, fluid, ton, temperament, samopoczucie, myśl, charakter, rozum, usposobienie, dowcip, powietrze, radość, złość, nerwy.

Najprostsza definicja mówi, że nastrój jest emocjonalnym zabarwieniem, jakie w danej chwili nadajemy własnym odczuciom i przeżyciom, zarówno doświadczanym subiektywnie i relacjonowanym, często widocznym przez otoczenie. Jednak trzeba pamiętać, że przed emocją pojawia się myśl, która może być twórcza. Nastrojem można nazwać również stan duchowego ożywienia twórczego, czyli natchnienie.

Horacy w „Sztuce poetyckiej (List do Pizonów)”, 340,  pisał:

chcą nieść pożytek albo zachwycać poeci
lub zarazem przyjemnie mówić i praktycznie.
cokolwiek więc wykładasz, bądź zwięzły, by szybko
umysł uczony chwytał rzecz i chował wiernie;
wszystko co zbędne z serca pełnego ucieka.
rzecz powabnie zmyślona ku prawdzie niech zmierza:


Urszula Gierszon – poetka, prozaik, krytyk literacki. Debiut poetycki w 1980 roku w „Kamenie”. Społeczniczka i animatorka kultury, z wykształcenia bibliotekarka, obecnie emerytowany kustosz WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Autorka ponad 15 książek poetyckich i prozatorskich, w tym dwóch obszernych monografii: Konrad Bielski 1902-1970. Życie i twórczość (2017) oraz Leon Ulrich 1811-1855. Poeta i patriota (współautorka Małgorzata A. Ciosmak) (2019). Została wyróżniona m.in. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2023).

Anna Łyczewska – poetka, prozaik, nauczycielka, społeczniczka i animatorka kultury. Debiutowała w „Kamenie” w 1975 roku wierszem pt. Transakcja. Jest autorką ośmiu książek poetyckich, m.in. Lublin zza mgły – wspólnie z fotografikiem Krzysztofem Kuzko (2017), Nieoczywistość nieanielska (2020)
Zarażona wojną (2022). Od 2007 roku należy do Związku Literatów Polskich. Została wyróżniona m.in. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2023).

Jacek Gallant – prawnik, dziennikarz, literat, samorządowiec, społecznik. Były wieloletni radny oraz wiceprezydent Lublina. Debiutował w 1977 roku w „Kurierze Lubelskim”. Publicysta, autor reportaży, felietonów, opowiadań, wielu audycji radiowych i telewizyjnych, a także utworów poetyckich.
Po niemal sześcioletnim pobycie na Bałkanach w Kosowie napisał książkę Pisane w kotle 2013-2018, a ostatnio – zbiór opowiadań, wierszy i limeryków pt. Gal(l)anteria.

Rafał Kasprzyk – poeta, społecznik, górnik, współorganizator spotkań literackich „u Łuczeńczyka” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ludwinie. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich. Zadebiutował w 2018 roku tomem Interakcje (czyli życie oparte na węglu). W 2020 ukazała się kolejna jego książka, Dychotomia. Swoje wiersze i teksty krytyczne publikował na łamach wielu czasopism, m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Odrze”, „Przekroju”, „Akancie”, „Afroncie” i „ Helikopterze”.

Konstanty Lachnicki – poeta, prozaik, debiutował w 1999 roku wierszami w almanachu poetyckim Słowo w milczeniu dojrzewa. Jego wiersze w wydaniu książkowym ukazały się również w almanachu Tak bardzo Go nie ma, Lublin 2008. Wiele lat pracował jako bibliotekarz w WBP im. H. Łopacińskiego oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Autor opowiadań i felietonów wysoko ocenianych przez krytyków.

 Ewa Hadrian – filolog polonista, bibliotekarz, bibliolog i bibliofil,  wieloletni współpracownik Radia Lublin,  współautorka telewizyjnego programu kulturalnego „Afisz” (TVP Lublin, 2000- ), popularyzatorka literatury i czytelnictwa, autorka i redaktor publikacji naukowych, popularnonaukowych i literackich, animatorka lubelskiego życia kulturalnego