Relacja filmowa Zenon Krawczyk:

GRUPA LUBELSKA – krótka historia powstania

Nazwa Grupa Lubelska pojawiła się w Stowarzyszeniu Akwarelistów Polskich już kilka lat temu. Jako pierwszy użył jej prezes Stowarzyszenia – Ryszard Rogala, tytułując tak artystów akwarelistów związanych z Lubelszczyzną. Miano to, chociaż nieformalne, w naturalny sposób do nas przylgnęło, zostało zaakceptowane i dziś zaczyna być już pewną marką.
Grupę Lubelską tworzyli początkowo: Tatiana Majewska, Ewelina Maliborska-Patkowska, Artur Gołębiowski, Bartłomiej Michałowski, Kazimierz Kraczoń, Jarosław Drążek, Jacek Kwiatkowski, Artur Przybysz i Dariusz Płecha. „Ojcem chrzestnym” Grupy jest architekt, akwarelista, nauczyciel i propagator tej techniki, artysta wietnamskiego pochodzenia – Minh Dam. To właśnie jego pobyty w Lublinie i wspólne artystyczne projekty spowodowały, że zaczęliśmy ze sobą współdziałać.
Z ziemią lubelską związani jesteśmy przez miejsce urodzenia lub miejsce zamieszkania. Łączy nas zarówno chęć popularyzowania akwareli, jak i szacunek dla tradycyjnego malarstwa, warsztatu i estetyki. Dzięki naszej kolektywnej aktywności udało nam się zorganizować w Lublinie dwa plenery akwarelowe zakończone wystawami zbiorowymi oraz wiele wystaw indywidualnych, które były bardzo dobrze odebrane przez publiczność. Autorami prac byli zarówno twórcy lubelscy, jak i liczący się artyści z innych części Polski. Swoje wystawy mieli tu między innymi znakomici akwareliści: Minh Dam, Tytus Brzozowski, Andrzej Gosik, Michał Jasiewicz, Agata Kwiatkowska, Michał Suffczyński, Ryszard Rogala czy Adam Papke. Lublin stał się ważnym ośrodkiem promującym malarstwo akwarelowe. Natomiast w  ramach projektu „Grupa Lubelska i przyjaciele”, do którego zapraszamy zaprzyjaźnionych z nami artystów spoza Lubelszczyzny, odbyły się cztery wystawy zbiorowe: „Akwarelowe przestrzenie” w Muzeum Historii Miasta Lublina, „Między światłem i kolorem” w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, „Akwarelowe Bełżyce” w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach oraz „Akwarelowy Drohobycz” podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu w Ukrainie. Wystawa ta prezentowana była następnie w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz w Pałacu w Miechowicach w Bytomskim Centrum Kultury.
Część członków Grupy Lubelskiej oprócz akwareli uprawia także inne dziedziny sztuk plastycznych. Nasze zainteresowania nie zamykają się więc tylko w technikach wodnych. Naturalną konsekwencją takiej postawy było zaproszenie do naszego grona w 2020 roku Jacka Kośmińskiego – artysty związanego z Kazimierzem Dolnym, który tworzy obrazy olejne i czasem pastele.
Wystawa w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie pt. „Grupa Lubelska – malarstwo 2021” była pierwszym wspólnym pokazem naszych prac, bez udziału zaproszonych gości spoza Lubelszczyzny. W wystawie wzięły także udział sympatyzujące z nami i mocno zaangażowane w naszą działalność: Magdalena Brauze, Agnieszka Kaznowska oraz Urszula Tomasiak i Hanna Korzeniowska. W 2021 roku prace nasze prezentowane były również w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim, w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku i w Galerii Po 111 Schodach Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Po tych wydarzeniach Magdalena Brauze, Agnieszka Kaznowska, Urszula Tomasiak i Hanna Korzeniowska zostały oficjalnymi członkami Grupy Lubelskiej. W 2022 roku dołączyli do nas Patrycja Turek i Daniel Cetlicer, a w styczniu bieżącego roku nasze grono uzupełniła Agnieszka Wróblewska.
Grupę Lubelską utożsamia się głównie z malarstwem wodnym i rzeczywiście łączy nas akwarela. Jednak poszczególni członkowie w swojej aktywności artystycznej poświęcają się różnym dziedzinom twórczości. Uprawiają malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę, digital painting, ilustrację książkową, asamblaż, happening i fotografię. Zajmują się projektowaniem graficznym i działają w reklamie. Wśród nas jest dwójka architektów mających na koncie zarówno realizacje projektów architektonicznych, jak i wnętrzarskich. Na wystawie „Grupa Lubelska – nowa odsłona 2023” w Domu Kultury LSM w Lublinie zobaczyć można nie tylko akwarele, ale i wiele innych technik wykorzystywanych przez poszczególnych artystów w swojej twórczości. Grupa Lubelska prezentuje się więc publiczności w nowej, niekojarzonej dotychczas z nami odsłonie.

Dariusz Płecha